Grupper och processer

Rod kedja

Arbetar du i grupp och vill att medarbetarna ökar sitt engagemang, löser uppgiften effektivare och fungerar som en länk i en smidig kedja?

 

Teamutveckling

Mätbart högre effektivitet och kvalitet. Större engagemang, arbetsglädje och välmående.
Det är effekten av effektiv teamutveckling!

Läs mer...

Medarbetarskap

Medarbetarskap handlar om att alla ser sig som en viktig och aktiv del i en större helhet. Det främjar engagemang, och en känsla av meningsfullhet, ansvarstagande och initiativförmåga.

Läs mer...

Processledning

En processledare leder en utvecklingsprocess framåt genom att involvera alla. Gruppen kan koncentrera sig på att utvecklas samt hitta kreativa lösningar på sin frågeställning. 

Läs mer...

GDQ - Group Development Questionnaire 

GDQ är ett test som ger en bild av gruppens effektivitet och produktivitet jämfört med ett stort antal andra grupper. Testet visar också vilka frågor gruppen behöver arbeta med för att utvecklas.

Läs mer...

DISC-beteendestilsanalys 

DISC-analysen ger dig en bild av dina starka sidor och dina utmaningar. Den ger dig en ökad förståesle för dig själv och andra. Alla behövs och tillsammans blir vi väldigt bra.

Läs mer...