ViljaLysa - tar fram lyskraften i dig, gruppen och företaget

ERBJUDANDE

Bra kan bli bättre!

DISC-analysen är ett roligt och kraftfulltt verktyg för ökad förståelse. 
Många företag vill ha vår hjälp att utforska hur vi är som människor. Alla behövs och tillsammans blir vi väldigt bra. DISC-analysen tydliggör våra starka och svaga sidor och ger verktyg för att kommunicera och samarbeta bättre. Under september ger vi dig 30 % rabatt när du bokar profiler och återkoppling i grupp.

Läs mer

TEAMUTVECKLING

Mätbart högre effektivitet och kvalitet. Större engagemang, arbetsglädje och välmående. Det är resultatet av effektiv teamutveckling! 

Den största utvecklingspotentialen inom företag och organisationer idag är människan. Ju mer vi utvecklas som individer och samspelet människor emellan desto mer utvecklas företaget och organisationen.

Läs mer ...

COACHNING

Coachning är aktuell när du vill förändra eller förbättra något i ditt privat- eller arbetsliv. Står du inför olika val eller utmaningar och behöver ett kvalificerat och närvarande bollplank som hjälper dig att hitta målet och vägen dit.

Ta kontakt så hittar vi ett upplägg som passar dig!

Läs mer ...