Boosta arbetsgruppen och kicka igång säsongen!

placeholder

Arbeta smartare och skapa delaktighet

Vi erbjuder ett utbildningsupplägg med LEAN och DISC. Två verktyg som verkligen gör skillnad, både praktiskt i vardagen men också genom att skapa bättre relationer i arbetsgruppen. Efter en kort teoretisk genomgång av LEAN får medarbetarna diskutera olika förbättringsområden de ser i sin vardag. Därefter får de arbeta fram förslag på vad som skulle behöva göras för att skapa ökad effektivitet och hur det ska gå till. På samma sätt tar vi oss an DISC. En kort teoretisk genomgång och därefter mycket praktiskt utforskande kring beteenden. Likheter och olikheter lyfts fram, och medarbatarna får reflektera ihop kring vad som är viktigt för ett bra samarbete och kommunikation. Många skratt och mycket nyfikehet ger aha-upplevelser. Därefter summerar vi intrycken och förslagen och prioriterar förbättringsförslagen och skapar en konkret handlingsplan med personer som tar ansvar för olika delar. 

LEAN I KORTHET

Lean är ett arbetssätt som ursprungligen kommer från Toyotas biltillverkning. Syftet med Lean är att ta bort slöserier i produktionen, öka delaktigheten och att hitta smartare arbetssätt. Avsikten med Lean är att endast göra moment som kunden är beredd att betala för och att ta bort moment som inte tillför värde för kunden.

DISC I KORTHET

Många företag vill ha vår hjälp att utforska hur vi är som människor. Hur våra beteendetyper skiljer sig åt, och hur vi kan förstå olikheterna för att kunna ta tillvara på mångfalden istället för att försöka förändra andra. Alla behövs och tillsammans blir vi väldigt bra. DISC-analysen tydliggör våra starka och svaga sidor och ger kraftfulla verktyg för att kommunicera och samarbeta bättre.

VAD SÄGER MEDARBETARNA?

Vi genomförrde två dagar med Eriksbo Plantskola med ovanstående innehåll. Deltagarna skattade meningsfullheten med dagarna till 9,1 på en 10 gradig skala. Vi tackar och bugar för det fina "betyget" :-)

Några kommentarer kring vad deltagarna tyckte var bra:
• DISC gav mer förståelse för varandra. LEAN öppnar ögonen för problemfaktorer.
• Ha tid att hinna reflektera och få en överblick över hela företagets behov
• Ögonöppnare och bra vetskap om mina kollegor och hur vi fungerar. Brainstorm, bra verktyg, idéer och genomförande för att förbättra vårt arbete.
• Information/ lärdom om att vi alla är olika och att alla behövs har delgivits på ett mycket proffsigt sätt, lugnt, tydligt och metodiskt. Bra att vi fick med oss konkreta saker att verkställa för ökad effektivitet.
• Bra fördelning av grupper, där olika arbetslag får diskutera tillsammans. Spännande och lärorikt, ökad förståelse för sina medarbetare.

Det här tog de med sig från träffen, lärdomar och insikter:

• Kommit närmare mina kollegor och de olika arbetsgrupperna. Lärt mig mera om mig själv och mina kollegor.
• Att vi alla är olika och att vi har olika behov. Hjälp att kommunicera med varandra.
• Att vi kan lösa många småproblem om vi bara har tid att avsätta. Och att de flesta problem kan ha flera lösningar.
• Jag tar med mig en ökad kunskap om mina kollegor. Har även fått en bra insikt och kunskap om planering och fördelning av mitt arbete.
• Gemenskap, värme, fokus framåt. Att vår arbetsgivare har hög vilja om effektivisering.
• Att man kan konkretisera svåra problem genom att inventera och mäta. Lättare att åtgärda då!
• Blir glad av att alla vill göra arbetet bättre.

IMG 9481IMG 9489

Erbjudande - FÖRSOMMARrabatT 10 %

Om du bokar en medarbetardag innan 31 augusti 2024 med ovanstående innehåll får du 10 % rabatt. Dagen kan sedan genomföras när du önskar under kommande år, fram till 241231

Ring oss gärna för mer information och bokning. 

Elisabeth & Folke

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN