Utveckla ditt företag och ledarskap.

t gg PISA

Vart är du på väg och vill du verkligen dit?

I vilken riktining  vill du att ditt företag ska gå? På vilka värderingar och visioner bygger er verksamhet och er framgång? Och var finns du själv i allt detta, ofta hårda dagliga arbete? Varför jobbar du så hårt och vad vill du? Vad är bra för dig och din familj?

"Vi har satt ord på frågor som dessa. Att jobba fram svaren tar kraft. Det är jobbigt, men det ger tillbaka", berättar Joacim, Carina och Gunnar Närleby på Närkesberg Hönseri om det utvecklingsarbete som ViljaLysa har hjälpt dem i. 

Läs mer om deras process i tidningen Fjärdefä. 

FF.0718.s40-44.Narkesberg.pdf

Tränar du den muskel - som du kanske inte vet att du behöver träna...

Vad behöver du och ditt företag? Hur ser framtiden ut och vad kan du och dina medarbetare göra för att nå bästa möjliga resultat?

Läs mer om hur Folke och Elisabeth ser på hur du som företagare kan bli bättre både på att leda dig själv, din personal och ditt företag. 

FF.0718.s48-52.ViljaLysa.pdf

Utveckling för dig, dina medarbetare och ditt företag!

ViljaLysa erbjuder under 2018-19 utbildningar i ledarskap och styrelsearbete för företagare inom jordbruk, trädgård och andra verksamheter inom den gröna näringen. Syftet är att öka förmågan att leda, styra och utveckla sig själv, medarbetare och företaget mot lönsamhet och långsiktig konkurrenskraft. Utbildningarna är delfinansierade genom Jordbruksverket i Landsbygdsprogrammet och vänder sig till företagare i sju län i Östra Mellansverige, Gävleborg och Dalarna.

Välj mellan två olika typer av utbildningar, Vilja Leda och Vilja Styra 

ViljaLeda Stripp

Utbildningen för dig med eller utan anställda som vill bli bättre på att leda dig själv, medarbetare och företaget. Utbildningen är på 1, 3 eller 7 dagar och ger dig kunskap som du direkt kan använda i din vardag. 

Läs mer om Vilja Leda

ViljaStyra Stripp

Utbildningen omfattar 4,5 dagar och ger dig kunskap i att driva, planera och utveckla en aktiv styrelse eller ett ledningsråd. Utbildningen är även för dig som vill arbeta i en styrelse eller ett ledningsråd.

Läs mer om Vilja Styra

VÄLKOMMEN MED DIN anmälAN!  http://www.viljalysa.se/kurser 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN