ViljaLysa får förtroendet att stärka företagandet i Norduppland!

Rod kedja

Fyra kommuner i Norduppland går samman för att skapa utvecklingskraft för företag!

 

IMG_6515_kopia

ViljaLysa har fått förtroendet att tillsammans med styrgruppen i projektet skapa förutsättningar att göra en ansökan till ESF i slutet av september 2015. Under sommaren och tidig höst genomför vi bland annat workshops och formar framtida aktiviteter. Den långsiktiga målsättningen är att Norduppland ska vara en attraktiv region att driva och utveckla företag i.

Det är redan nu ca 400 företag som är intresserade av att öka sin kompetens både som företagare och i sin profession.

Vi som älskar företagande är mycket tacksamma att få bidra! 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN