ViljaLysa vinner upphandling!

Affrskompetens goda nyheter

Vi vill öka lyskraften hos företagarna i Norduppland!

Tack för förtroendet att fortsätta utveckla företagen i Norduppland.

Affärskompetens Nu är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF). Projektet ska bedriva kompetensutveckling inom affärsutveckling för cirka 300 solo- och mikroföretag från fyra kommuner i Norduppland (Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Heby). Totalt omfattar projektet ca 900 personer. Företagen är främst solo- och mikroföretag.
 Projektet syftar till att stärka företagarna och dess anställda inom företagsrelaterade ämnen för att de ska bli ännu mer framgångsrika.

Så här säger den bedömningsgrupp som utvärderat alla 16 offerter:

Den leverantör som vann svarade bäst upp mot de krav som var ställda. De fick högst poäng enligt vår bedömningsskala och visar på personlig lämplighet och relevanta referensuppdrag.


Kraven var:
• Bred kompetens inom de två huvudområden offerten berör
• Hög pedagogisk förmåga och/eller erfarenhet av pedagogiskt arbete
• Erfarenhet av att jobba med solo- och/eller mikroföretag och deras utveckling
• Erfarenhet inom coaching och/eller mellanmänsklig kommunikation
• Erfarenhet av processledning, ex att leda workshops
• Erfarenhet av att planera och skapa utbildningsinsatser samt anpassa utbildningen till olika svårighetsgrader/olika förkunskaper

Vi är stolta och tacksamma över förtroendet!

Det ska bli jättekul att få möjlighet att bidra med vår kunskap och erfarenhet och ser fram emot många spännande och givande möten med företagarna i Norduppland!

EAB FB halvkropp

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN