Ta tempen på dig som ledare

Spindeldiagram

 

Hur mår din arbetsgrupp och hur nöjda är dina medarbetare med dig som ledare?

Det första steget till att arbeta med en förbättring på en arbetsplats är att mäta hur det är idag. Det gör vi genom att intervjua ägare, ledare och arbetsgrupp. Resultatet visar vilka områden i företaget som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra. Intervjuerna ger ägare, arbetsgrupp och oss en väldigt bra bild av vilka områden som vi ska arbeta med för att nå en förbättring.

IMG 3138

 Du och arbetsgruppen får en sammanställning av intervjuerna. 

Start av förbättringsinsatser

Nuläget är plattformen för ett målinriktat arbete med förbättringar. Vi ger förslag på åtgärder och kommer överens om insatser som kan vara coachning, utbildning eller andra utvecklingsinsatser.

En stor vinst är att chefer och medarbetare arbetar tillsammans under återkommande möten för att nå de förbättringar som alla faktiskt vill se.

Läs mer på: http://www.viljalysa.se/tjaenster/grupper-processer/194-medarbetarskap

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN