Snart har 200 företagare analyserat sitt företag och satt framtidsmål!

EAB selfie GimoNU

Under maj-oktober har vi genomfört 22 träffar. I november blir det fyra till!

Affärskompetens Norduppland är ett projekt som har fokus på affärsutveckling för solo- och mikroföretag verksamma i Heby, Tierp, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Totalt deltar ca 300 företag och projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden). Projektägare är Nordupplands Kompetenscenter, med Näringsliv i samverkan i Tierp och Företag i samverkan i Östhammar, dvs företagarföreningar och kommuner, som medlemmar tillsammans med Älvkarleby kommun.

Analysen består av två träffar. Vid den första träffen får deltagarna göra en gedigen digital analys av företagets olika delar, och resultatet blir tre-fyra spindeldiagram som hjälper företagaren att se sina styrkor och svagheter/ utmaningar.

Den andra träffen är en workshop där varje företag får arbeta fram sin egen så kallade utvecklingsplan. Den här träffen är en kreativ process. Arbetet utmynnar i att företagaren formulerar tydliga mål för verksamhetsutveckling samt vilka steg de ska ta för att ta sig dit. De får även tillfälle att byta erfarenheter med varandra, något som brukar både inspirera och leda fram till nya lösningar.

2016-05-10 17.38.51 2016-06-09 15.06.02

Kina, Elisabeth, Vera och Leif stöttar och leder.      Företagare i full fart med att dela erfarenheter.

Så här säger några deltagare om träffarna:

  • Mitt hinder är borta, ser möjligheter istället
  • Jag har fått energi och framtidstro
  • Start på ett nätverk och full fart framåt
  • Jag har fått bättre struktur och konkreta planer
  • Det ger mig en positiv energi av att, tillsammans med andra företagare, sätta företagsutveckling i fokus. Det är givande att dela erfarenheter och tankar kring sitt företagande med andra!

ViljaLysa är stolt och glad att verktyget fyller sin funktion, och att så många företagare har fått ökad kraft, vilja och riktning att utveckla både sig själva och sitt företag. 

Tack Affärskompetens NU för förtroendet! Vi ser fram emot att hålla i de fyra kvarstående analys-träffarna i november.

Läs mer om projektet http://www.affarskompetens.nu/

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN