ViljaLysa växer! Folke Brinckmann ny delägare och konsult från 1 januari 2015.

Folke 580x281

ViljaLysa växer! Folke Brinckmann ny delägare och konsult från 1 januari 2015.

 

IMG_0289

Vårt första gemensamma uppdrag var på RankMedia i Sydney, Australien, juli 2014.

 

Vi förstärker kompetensen och lyskraften i ViljaLysa på flera sätt under 2015. Dels genom att Folke Brinckmann kliver in i företaget som delägare och konsult och dels genom att erbjuda ett konsultnätverk med bred och långvarig erfarenhet från organisations-, ledarskaps- och affärsutveckling.

Folke Brinckmann arbetar idag som företagarcoach på LRF Mälardalen, och kommer från januari 2015 vara delvis tjänstledig från LRF och arbeta 40-50 % som konsult i ViljaLysa. Folke har lång och gedigen erfarenhet och kompetens av företagsrelaterade tjänster i den gröna näringen, och kommer att presentera sig själv och de nya tjänsterna inom kort.

ViljaLysa utökar nu sitt utbud av tjänster med följande:

  • Företagarcoachning
  • Ägar- och generationsskifteslots

Folke och Elisabeth kommer arbeta tillsammans med ledarskaps- och affärsutveckling, och ambitionen för oss är att ViljaLysa blir ett förstahandsval för företag inom den gröna näringen.

Konsultnätverket består av egna företagare med dels kompetenser liknande våra egna och dels kompetenser som kompletterar våra egna såsom juridik, ekonomi, arbetsrätt, sälj- och marknadsföring samt organisationsutveckling.

Syftet med nätverket är att dels nå större volym i samma typ av uppdrag och dels att vi ska kunna åta oss större och mer komplexa uppdrag.

Målet är att nätverket i ett första steg består av 6 konsulter förutom vi själva senast 31 mars 2015. Vi återkommer i februari och berättar mer.

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN