Alla kan räkna antalet kärnor i ett äpple, men ingen kan räkna antalet äpplen i en kärna!

applen

Alla kan räkna antalet kärnor i ett äpple, men ingen kan räkna antalet äpplen i en kärna!

 

De orden vill vi ska vara ledstjärna i Qvinst! Det vi delar med oss av, växer i andra!

-"Kursledarna, boendet, gruppen, möten med andra och med sig själv. Positiv stämning, tillåtande och öppen atmosfär!"

Det var svaret från en deltagare på frågan -"Det här tycker jag har varit bra?" under Qvinst-programmets första träff den 6-7 februari 2014.

Andra kommentarer var:

 • Fått en spark i baken, roligt och intressant att höra hur andra gör/gjort. Vi har ungefär samma problem/situationer fast i olika branscher.
 • Kärnvärden och utbyte med många personer. Strukturen på dagarna, organisationen, tryggheten och utmaningsgraden.
 • Att få upp ögonen för hur ett mål bör se ut, att det är mätbart. Hur man på ett enkelt sätt kan komma igång med sin planering, både grov- och finplanering.
 • God struktur, väl förberett, Agneta och Elisabeth känns trygga i sin roll. Fenomenal tidspassning. Trevlig grupp – bra sammansättning.
 • Att man förutan att ha formulerat/skrivit hinder men har fått uttala dem – då blir de mer verkliga. 
 • Att alla blir behandlade lika. Bra att uppmärksammas på sina bra/mindre bra sidor som företagare. Få input från andra. Tvingas tänka i handling/målplanering.
 • Ett härligt inspirerande gäng, med olika erfarenheter som mixas och reflexteras. Bra att få analysera sitt företagande och med nya verktyg.

Deltagarna skattade meningsfullheten med dagarna och att de fått med sig kunskaper och erfarenheter som är av värde för dem som företagare till 9,0 på en 10 gradig skala.

Här är några kommentarer från deltagarna på frågorna -"Vad tar du med dig från dagarna? Vad har du lärt dig?"

 • Måste ta beslut om fortsättning av lantbruksdelen. Besvärligt! Det finns möjligheter! Våga ta steget!
 • Ofta är det jag själv som är hindret=ändra på det!
 • Kärnvärden – som grund för att skapa t ex logga, grafisk profil, hemsida mm. Tydligare kring mina hinder och lösningar.
 • Jag har vågat se mitt mål och vet att jag måste ta beslut om vad JAG vill! Nya härliga/nyttiga kontakter.
 • Att jag bör finnas på facebook. Förtydligat mina kärnvärden.
 • Jag har fått verktyg för att sätta upp mål. Jag ska göra veckoplanering!

Qvinst_4_027

Qvinst 4 - 24 företagarkvinnor från Östra Mellansverige!

 

Nästa program startar den 17-18 mars och det finns 1 (en!) plats kvar! Är den din?

Läs mer härInfoblad_Qvinst_5.pdf

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN