GDQ - ett verktyg för att skapa effektiva team

Grupp i motljus liten

GDQ gör skillnad!

GDQ (Group Development Questionnaire) är ett enkelt och effektivt verktyg som hjälper grupper att utveckla och effektivisera sitt samarbete. Det bygger på mångårig forskning och omfattande tillämpning. Idag är GDQ välkänt och används bland annat i Sverige vid teamutveckling. GDQ är framtaget och testat av Susan Wheelan, tidigare professor vid Temple University i USA och nuvarande ordförande i GDQ Associates Inc.

Genom frågeformuläret GDQ identifieras gruppens nuläge. Formuläret fylls i individuellt men resultatet presenteras endast som ett gruppresultat och endast för gruppen själva.

Resultatet visar i vilken stadie gruppen befinner sig och vilka frågor som är viktiga för gruppen att arbeta med för att gå vidare i sin utveckling. För att en arbetsplats skall kunna uppnå hög arbetseffektivitet är det en stor fördel om alla i arbetsgruppen känner till var i utvecklingen de befinner sig och vad de kan göra för att nå nästa stadie. Resultaten anger också hur produktiv och effektiv gruppen är i stunden, vad den är bra på och vad som hindrar gruppen från att komma vidare.

En mätning med frågeformuläret GDQ kan genomföras endast under ledning av en licensierad konsult. Licensen ges efter en genomgången handledarutbildning och utfärdas av professor S. Wheelan.

Arbetsgruppens och ledningens utveckling

En arbetsgrupp förändras ständigt. Utvecklingen kan delas in i fyra olika stadier. Gruppen är som mest effektiv i det fjärde stadiet. Då är den också som mest engagerad i arbetsuppgifterna. Ledarens utmaning är att tillsammans med gruppen nå dit och att behålla gruppen där så länge som möjligt. Gruppens effektivitet höjs betydligt och det blir lättare att uppnå verksamhetsmålen.

imgdmodell

Imgd_dokumentation.pdf

Så går det till

Deltagarna besvarar 60 frågor individuellt. Svaren datakörs och plottas in i 13 olika områden,

Några av dessa är:

  • Finns det starka spänningar mellan medlemmar i gruppen?
  • Arbetar man med eller mot varandra?
  • Är mål och arbetsstrukturer tydliga?
  • Finns det en hög emotionell teamkänsla?
  • Används ledaren som en resurs i teamet?
  • Är hög kvalitet, hög lönsamhet och högt välmående en norm?

 

Det som mäts är hur fas-likt beteende gruppen har. Resultatet visar, förutom i vilken fas gruppen har sitt huvudsakliga fokus, också de områden de behöver få hjälp med i varje fas. Det kan handla om att få målen tydliggjorda eller ett mer närvarande ledarskap för att ta två exempel. Vid återkopplingen får gruppen bearbeta resultatet och tillsammans med ledningen prioritera vad som måste göras. Återkopplingen tar mellan 3-6 timmar. 

Intresserad?

Ring Elisabeth Andersson Brinckmann, tfn 0708-510 432 så berättar jag mer om hur det går till och vilka resultat du kan förvänta dig, samt mer detaljer kring upplägg och kostnader.

 

 

ALLA ARTIKLAR I KATEGORIN