Vilja Styra 

ViljaStyra webbplatta

Externt ledningsstöd för den gröna näringen

Genom att ha ett externt ledningsforum i ditt företag får du ett aktivt stöd i ditt utvecklingsarbete. Din roll och ditt företag stärks av externa kompetenser och kvalificerade bollplank samtidigt som företagets utveckling vässas. En styrelse kan också bidra till ökad stimulans och vara en väg till att driva företaget i ett utvecklingsskede eller i ett generations- eller ägarskifte.

Styrelseutbildningen riktar sig till dig som vill:
• Ha en extern styrelse eller ett ledningsråd för ditt lantbruks- eller trädgårdsföretag eller annat företag inom den gröna näringen.
• Ingå i en styrelse eller i ett ledningsråd i företag inom den gröna näringen.

INNEHÅLL
Utbildningen ger dig kunskap för att driva, planera och utveckla en aktiv styrelse eller ett ledningsråd. Utbildningen ger dig också den formella kunskapen som behövs för att ha en bolagsstyrelse. Under knappt fem dagar uppdelat på tre månader får du lära dig följande:
• Nyttan med en styrelse eller andra forum som t.ex. ledningsråd för att utveckla företaget.
• Styrelsens aktiva och strategiska arbete samt framtagande av ägardirektiv.
• Roller och ansvar i en styrelse som ägare, företagsledare och styrelsemedlem.
• Styrelsens skyldigheter och rättigheter enligt aktiebolagslagen.
• Ekonomisk uppföljning i en styrelse.

Vilja Styra

UPPLÄGG
Fyra kursdagar (1,5 dag + 1 dag + 1,5 dag) med en efterföljande halvdag med matchmaking där företagare och potentiella styrelsemedlemmar kan hitta varandra. I kursen ingår uppgifter mellan gångerna samt kunskapstest efter avslutad kurs för godkännande. Styrelseutbildningen genomförs på två orter under höst och vinter 2018-19, och ytterligare två orter under höst och vinter 2019-2020.

VAR OCH NÄR      2019 - 2020

Kungsör: Kungsörstorp Hotel och Konferens: 9-10 dec 2019, 21 jan, 11-12 feb och 17 mars 2020 (halvdag).

TID: Dubbeldagar från 9.30 dag till 12.30 dag 2. Heldag  9.30-17.00. Halvdagen 13.00–17.00.

ANTAL DELTAGARE: Max 15 deltagare.

KOSTNAD: 10 500 kr per person, exkl. moms. Kursmaterial och samtliga måltider ingår. Kostnad för middagar och övernattningar två gånger tillkommer med 1 550 kr per tillfälle, totalt 3 100 kr. Priset är exkl. moms. 

 

Utbildningen är delfinansierad av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet.

LADDA NER INFOBLAD

KURSLEDARE

4262 267x400

Elisabeth Andersson Brinckmann och Folke Brinckmann Elisabeth och Folke äger och driver ViljaLysa AB. De kommer vara kursansvariga och finnas med på samtliga träffar. Folke är Lantmästare och Elisabeth är ledarutvecklare och tillsammans har de i flera år genomfört utbildningar och utvecklingsinsatser för företag i den gröna näringen. Sedan 2014 har de ett externt ledningsråd i företaget.

JANNENJan Nystedt, Nystedts FS AB. Jan är engagerad och affärsdriven och har lång erfarenhet av olika företags utvecklingsresor inom den gröna näringen. Idag är Jan aktiv i flera styrelser i olika växande bolag, både som delägare och styrelsemedlem. Utbildad i Styrelseakademin.

BjornJansonBjörn Janson, BE Janson Invest AB. Björn är delägare i flera bolag utanför den gröna näringen. Han har lång erfarenhet av styrelsearbete och att bygga verksamheter som är lönsamma och långsiktiga. Utbildad i Styrelseakademin.

KRISTIN.NKristin Nilsson, Jurist Fyrklövern AB. Kristin är erfaren jurist med lång erfarenhet från alla de komplexa frågor som finns i ägarledda företag inom den gröna näringen. Kristin har gedigen kunskap i de lagar och regler som en styrelses arbete omfattas av.

Vi vill skapa lyskraft för dig, gruppen och företaget!

ANMÄLAN

Anmäl dig hä!

SAMVERKANSPARTNERS

Vi samarbetar med LRF Mälardalen, Örebro, Södermanland och GävleDala samt Fyrklövern. Utbildningarna är delfinansierade av Landsbygdsprogrammet via Jordbruksverket. 

lrf symbol 3 Fyrklovern Logo transp.-ID-7589b13e-0313-4815-a6ca-10649eb64ba8     EU logga