Vilja Leda Tillsammans 

ViljaLedaTills webbplatta kopia

Företagarskap - Samarbete - Ledarskap 

Många företag drivs av par, syskon eller i andra kompanjonskap inom eller utom familjen. Dagarna är ofta fulla av praktiska göromål och tid finns sällan för att skapa gemensamma mål, rutiner och strukturer som underlättar och effektiviserar vardagens arbete. Många företagare upplever att företaget styr dem istället för att de själva styr företaget dit de vill.

Vilja Leda Tillsammans är ett program för er som leder företag tillsammans och som vill

  • skapa en gemensam och tydlig styrning av företaget
  • förbättra ledarskapet, både det personliga och att leda andra
  • tydligöra roller och förbättra samarbetet
  • öka lönsamheten och tillväxten

"Alla som vill utveckla sig själva, sin relation och företagandet har nytta av att gå programmet", sagt av en deltagare.

Innehåll

Programmet sträcker sig över 5 månader med 8 heldagar, och träffarna sker med övernattning.

Kursen innehåller både företagarskap och ledarskap där kommunikation och samarbete löper som en röd tråd genom alla nedanstående teman:

 

boxar

Arbetssätt
Vi jobbar med en mix av teorier, erfarenhetsbyte och övningar och skapar utrymme för era löpande frågor och utmaningar under programmets gång. Coachning erbjuds parallellt till ett rabatterat pris.

Kursledning
Kursen leds av Folke Brinckmann som är företagarcoach, lantmästare och marknadsekonom och Elisabeth Andersson Brinckmann som är leg sjukgymnast, ledarutvecklare och organisationskonsult. Vi är gifta och har tillsammans genomfört flertal projekt och driver företaget ViljaLysa AB.

TRÄFFA NÅGRA AV VÅRA DELTAGARE I FILMEN

 

ALT Mats Anna 

Mats och Anna från Ösvreta Gård reflekterar över deras samarbete

RESULTAT

100 % av deltagare upplever att ovanstående syften för kursen har förbättrats betydligt.

Några områden har förbättrats mer än andra, tex så upplever deltagarna att deras förmåga kring nedanstående har förbättrats i hög grad eller till fullo.

Jag tycker att vi har skapat en gemensam och tydlig styrning av företaget
Jag upplever att vårt samarbete har utvecklats.
Jag upplever att min förmåga att kommunicera har förbättrats.
Jag har fått nya verktyg som bidrar till att stärka och utveckla vårt företag.

Andra förbättringar som de flesta anger har förbättrats i hög grad eller till fullo är:

Jag upplever att jag har förbättra mitt personliga ledarskap
Jag upplever att jag har förbättrat min förmåga att lead andra
Jag upplever att vår rollfördelning är tydligare

I programmet som helhet har deltagarna verkligen uppskattat följande:

  • Utvecklandet av vår kommunikation och tydliggörandet av våra styrkor och svagheter.
  • Att det är flera träffar med tid emellan och hemuppgifter som ska göras har varit mycket bra. Innehållet och fördelningen mellan ämnen är också mycket bra. Sist men inte minst att ni delar med er så mycket av er själva och ert kunnande.
  • Att ni har lyckats putta oss i rätt riktning. Fått oss att förstå och komma till insikt.
  • Erfarenhetsutbytet med andra är toppen likaså struktur och handlingsplan.

100 % kan rekommendera programmet till andra.

NÄR, VAR och KOSTNAD

Nästa program kommer starta hösten 2023 eller när 8 personer anmäler sitt intresse. För er som leder företag ihop rekommenderar vi er att gå programmet Vilja Leda 7 dagar samt eventuellt göra ett tillägg med några enskilda träffar med Folke och/eller Elisabeth för att omhänderta just era specifika frågor. 

 

FRÅGOR: Hör gärna av dig till Elisabeth 0708-510 432 eller Folke 0709-841 555 om du vill veta mer.